Nella Olasmaa

Nella Olasmaa

Nella on puheterapeuttina keskittynyt haastavien puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien sekä autismin kirjon kuntoutukseen. Nellan osaaminen painottuu erityisesti näiden vaikeuksien kuntoutukseen ja hän myös kouluttautuu aktiivisesti näillä alueilla.  Kuntoutuksessa Nella pyrkii näkemään lapsen tai nuoren sekä hänen lähi-ihmisten vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet, joiden varaan kuntoutusta on hyvä lähteä rakentamaan. Terapiassa Nella pitää erittäin tärkeänä, että harjoittelussa keskitytään ensisijaisesti taitoihin joita lapset ja nuoret voivat heti hyödyntää omassa arjessaan. Tällöin harjoittelu on motivoivaa ja merkityksellistä.

Nellalla on laaja tietämys erilaisista kuvakommunikointikeinoista, joiden avulla lapset ja nuoret voivat kommunikoida silloin, kun puhe ei ole riittävä kommunikointikeino. Erilaisten kommunikointiratkaisujen kehittely sujuu näppärästi ja Nella pyrkii niitä suunnitellessaan ymmärtämään myös haasteita, joita perheet kohtaavat arjessaan. Erityisesti kommunikointikansiot ovat Nellalle tuttu juttu. Kipinäkeskuksessa Nella on aktiivisesti mukana myös erilaisissa kuvakommunikointiin liittyvissä kehitysprojekteissa.

Nella on työskennellyt lähes koko ammattiuransa Kelan vaativaa lääkinnällistä puheterapiaa toteuttaen lasten ja nuorten arjen ympäristöissä. Lyhyen hetken Nella on työskennellyt myös terveyskeskuspuheterapian puolella Tuusulassa. Sieltä Nella sai loistavaa kokemusta lasten puheterapeuttisesta arvioinnista, terveyskeskuspuheterapeutin työstä ja ensikontaktista perheisiin. Kuvakommunikointi puolestaan tuli tutuksi jo opiskeluaikoina, kun Nella työskenteli Valterin Ruskis-koululla AAC-tuotteistajana.

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT-, PROMPT-, Värivihje- ja Kosketusvihje-menetelmät)
 • Autismin kirjon erityispiirteiden tuntemus ja huomioiminen kuntoutuksessa
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus (PRT-menetelmä, Voimauttava vuorovaikutus -koulutus)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -sovellukset
  • ympäristön ohjaaminen

Nella Olasmaa

Puheterapeutti
puh. 050 4672 662
nella@kipinakeskus.fi