Filippa Andersson

Filippa Andersson

Filippa on rauhallinen, toiset huomioon ottava ja työstään innostunut. Puheterapeuttina Filippan ehdoton vahvuus on hänen luovuutensa. Puheterapeutin työssä asiat menevät harvoin suunnitellusti ja luovia ratkaisuja tarvitaan päivittäin. Filippa tekee mielellään tiivistä yhteistyötä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Hyvä yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta puheterapiasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä.

Filippa on erikoistunut puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin ja suurimmalla osalla hänen asiakkaistaan on kuvia käytössä esimerkiksi kommunikointikansion muodossa. Filippalla on myös kokemusta tietoteknisistä apuvälineistä, kuten kommunikointisovelluksista ja katseohjauksella toimivista tietokoneista. Myös oraalimotoriikan haasteet kiinnostavat Filippaa ja hän on syventynyt aiheeseen kouluttautumalla (OPT, PROMPT). Filippalla on eniten kokemusta puhumattomista tai vähän puhuvista asiakkaista sekä puhemotoristen vaikeuksien kuntouttamisesta. Filippa pitää haasteista ja ottaa mielellään uudenlaisia asiakkaita vastaan. Kuntoutustyön lisäksi hän tekee kommunikointikansioiden yksilöllistämisiä ja ohjauksia sekä kehittämistyötä.

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT- ja PROMPT-menetelmät)
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus (Voimauttava vuorovaikutus- ja Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -koulutukset)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia, mm. PECS)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -sovellukset
  • katseohjausmenetelmät puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käytössä
  • ympäristön ohjaaminen

Filippa Andersson

Puheterapeutti
puh. 050 3409 929
filippa@kipinakeskus.fi