Enni Kuusela

Enni Kuusela

Enni on luonteeltaan vauhdikas ja helposti innostuva tyyppi. Hänen välitön ja lämmin suhtautumisensa lapsiin sekä kykynsä heittäytyä leikkiin mahdollistavat joustavasti lapsen ehdoilla etenevät hauskat terapiasessiot. Enni suunnittelee ja toteuttaa puheterapiaa mieluiten tiiviissä yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa. Hän toivoo voivansa työskennellä asiakkaidensa vanhempien ja muiden lähimmäisten kanssa lähes yhtä paljon kuin itse asiakkaan kanssa. Puheterapian tavoitteet lähtevät asiakkaan ja hänen ympäristönsä tarpeista. Tavoitteiden eteen tehdään yhdessä töitä, rohkeasti kokeillen ja sinnikkäästi yrittäen. Ennin osaaminen painottuu puhemotoristen vaikeuksien ratkomiseen useita eri menetelmiä yhdistellen, eritasoisten syömisen pulmien kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytön tukemiseen ja ohjaukseen. Eniten kokemusta Ennillä on alle kouluikäisten vaikeasti puhevammaisten lasten kuntoutuksesta. Yksilöterapian lisäksi Enni vetää puheterapiaryhmiä. Kommunikoinnin apuvälineasioissa hän perehdyttää ja ohjaa perheitä ja yhteisöjä mielellään.

Ennen Kipinäkeskuksessa aloittamista Enni työskenteli neljän vuoden ajan AAC-tuotteistajana Valteri-koulu Ruskiksella. Ruskis-vuosinaan hän pääsi perehtymään lähietäisyydeltä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen maailmaan ja vaikeasti puhevammaisten lasten arkeen. Hänen tuolloisiin työtehtäviin kuului AACi-kommunikointikansioiden ja toimintataulujen kehitys- ja suunnittelutyö osana tiimiä, sekä erilaisten kommunikointimateriaalien rakentaminen. Lisäksi Enni on työskennellyt pienen pätkän puheterapeuttina kommunikoinnin apuvälineiden parissa HUS Apuvälinekeskuksessa. Tänä aikana tutuiksi ehtivät tulla kommunikoinnin apuvälinetarpeen arviointi ja käytön ohjaaminen.

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT-, PROMPT- ja Get Permission -menetelmät)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -sovellukset
  • ympäristön ohjaaminen
 • Ryhmäpuheterapia
 • Koulutustyö

Enni Kuusela

Puheterapeutti
puh. 050 4128 262
enni@kipinakeskus.fi